Tổng hợp tất cả các thông tin Hướng Dẫn.

Dưới đây là toàn bộ những chương trình Hướng Dẫn hiện đang được áp dụng.

Bước 1

Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và điền đầy đủ thông tin cá nhân để bắt đầu.

Hãy điền đầy đủ và chính xác các thông tin để đảm bảo quyền lợi của bạn.

Bước 2

Nếu bạn chưa hiểu cách chơi, chỉ cần xem hướng dẫn chơi để hiểu rõ hơi về quy định và luật chơi.

Bước 3

Nạp tiền để bắt đầu chơi, nếu chưa biết cách thì xem hướng dẫn nạp tiền để hiểu hơn về cách nạp và nguyên tắc bảo mật dòng tiền.